VZW_LOGO_NOTEXT

Over ons

Uit de schoot van het expertisecentrum Verbinding in Verlies is de Vzw Verlies Verbindt… ontstaan. Een vzw VOOR en DOOR lotgenoten. Samen vertrekken zij van het uitgangspunt dat verlies en rouw een onderdeel zijn van het leven waar iedereen vroeg of laat mee geconfronteerd wordt. In het proces van het omgaan met een overlijden is het voor elke rouwende zoeken naar een eigen manier om verder te kunnen na en mét dit verlies. Niet iedereen heeft hierin gespecialiseerde hulpverlening van artsen, psychologen of therapeuten nodig, maar kan wel de meerwaarde ervaren van een laagdrempelig aanbod door lotgenoten. Deze vzw heeft dan ook als doel om mensen die geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde te ondersteunen op de manier die het best bij iemand past. Hiermee willen de lotgenoten ook het thema verlies en rouw meer en gemakkelijker bespreekbaar maken voor iedereen.
Leden van VZW Verlies Verbindt samen rond een tafel
Verzameling boeken op tafel
Door het organiseren en aanbieden van allerlei soorten activiteiten krijgt dit dan ook vorm in een verschillende talen (het gesprek, de kunst, de stilte, …). Want voor sommigen is het van grote betekenis om in gesprek te gaan met andere lotgenoten die eenzelfde ervaring hadden (Verlies Verbindt… met Koffie en Boek, … aan een tafel , … in een ander kader. Voor anderen is het verhaal van de andere, bovenop het eigen verhaal, te moeilijk, maar is het ervaren van steun van lotgenoten wel van grote meerwaarde (Verlies Verbindt… met soep). Soms is ook het lotgenotencontact niet wat iemand zoekt maar wil men zich kunnen terugtrekken in een wereld die nauw aansluit bij alles wat met de essentie van het leven te maken heeft, en vind men hierin een vorm van troost. Zich terugtrekken in de stilte, al dan niet in aanwezigheid van de taal van de kunst, is voor sommigen net een manier om verder op weg te gaan (Verlies Verbindt… met Kunst, … in Stilte)